. . . .

. . . . . . .

, . . , .

Responses to

  1. Albert Says:

    , nokia7370 .

  2. Julia Says:

    .